Nyheder

I SporbyenScandia er vi klar til 2020 og fremtiden. 

Et fokusområde for vores fremtid bliver


» BÆREDYGTIGHED «

I vores byggeprocesser her i området arbejder vi allerede med princippet "fra vugge til vugge". Altså - miljømæssig bæredygtighed på ressourcer og materialer, hvor vi tænker i alle materialers livscyklus.
Et eksempel er vores anvendelse af betonrester fra nedbrudte bygninger, som vi knuser og anvender til etablering og bundopbygning af vejnettet i bydelen.

En ny lokalplan for området syd for sporet er under udarbejdelse og forventes færdig i løbet af sensommeren.

En pensionskasse tegner lige nu på de 2 højhuse, som skal placeres ved siden af den tidligere administrationsbygning.

Samtidig bliver der tænkt store og spændende tanker omkring netop den tidligere administrationsbygning.

I øjeblikket er vi i fuld gang med at åbne Sporbyen op ud mod Udbyhøjvej. Vi fjerner buskads og træer og etablerer en ny beplantning. Alt sammen med henblik på at etablere et grønt indkig fra Udbyhøjvej ind i vores bydel.