Fremtiden i
SporbyenScandia

Fra lukket land – til en del af byen

SporbyenScandia skal være en levende, kreativ bydel i Randers med sin egen identitet båret af stedets unikke industrielle historie.

Den nye bydel opstår ud af kærlighed til og respekt for stedets historie. Områdets helhed og de gamle bygninger skal fortælle historien om stedet og bevare de markante industrihistoriske bygningstræk langt ud i fremtiden.

SporbyenScandia bliver et fremtidigt knudepunkt og en central forbindelse til byen og havnen – og samtidig et sted, hvor ønsket om at bo med urban tilgang til landskab, fjord og natur bliver en reel mulighed.

Den overordnede tanke med Sporbyen Scandia er at skabe en tæt og
mangfoldig bydel med urban karakter og mulighed for
et godt og grønt byliv.

SporbyenScandia skal være en integreret del af Randers by. Beboerne i SporbyenScandia skal sikres mulighederne for at gå på opdagelse i naturen i bydel og ved fjorden - men samtidigt bo nær både midtbyens bekvemmeligheder og Sporbyens eget tilbud af kultur, restauranter, indkøb og aktiviteter.

Vi skaber en unik mulighed for at bo i en grøn oase, nær midtbyens bekvemmeligheder, men dog stadig tæt på skønne park- og naturområder.

Sporbyen Scandia BLIVER…

Boliger
Butiksliv

Cafeer og
restauranter

 
 

Erhverv
Institutioner

Kultur
Idræt

 
 

Offentlige rum
Grønne tanker


NYT OG GAMMELT
– UDOVER DET SÆDVANLIGE

Nyt / gammelt
tidligere tiders industriarkitektur / moderne bebyggelse
oprindelige skinnespor / grønne frirum

Skarpe kontraster gør SporbyenScandia til noget udover det sædvanlige.

Vi byder det uforventede, skæve, finurlige og anderledes velkommen
– og bygger en ny bydel derpå.

Kontakt os

Vi vil altid gerne høre fra dig
- om du er kommende beboer, erhvervsdrivende eller blot nysgerrig.

Find den rigtige person til dit spørgsmål - klik her