Et lille overblik over Scandia-områdets tidlige historie

1854

F. Klees og C.M. Poulsen
udarbejder et forslag til
et jysk / fynsk jernbane-
net

1861

Virksomheden Hvide
Mølle stiftes af Thomas
Brassey, Samuel Morton
Peto og Edward Ladd
Betts.

 
 

1876

Virksomheden ændrer
navn til Vognfabrikken
Scandia A/S.

1870

Hvide Mølle sælges til
Frederick James Rowan
og William Rowan og
ændrer navn til Randers
Jernbanevogns Fabrik.

 
 

1896

Vognfabrikken flytter til
ny adresse på Udby-
højvej 62 – og Scan-
dia-området, som vi ken-
der det i dag, tager form.

1896-1961

Scandias udvikling og
opkøb i perioden.

Tag med på en lille rejse i Sporbyen Scandias historie

SporbyenScandias historie går næsten 150 år tilbage i tiden og udgør et væsentligt element i Randers bys historie.

Scandia-området og fabrikken har været tæt forbundet med byen og borgerne i Randers gennem mere end et århundrede.

Derfor er området stadig den dag i dag genstand for enorm interesse og et hav af følelser blandt naboer til området, tidligere ansatte og familier til tidligere ansatte.

Området har ændret karakter og udtryk gennem årtier, og
det er netop dét, der gør SporbyenScandia så interessant og levende.

Scandia-området øst for Randers midtby er attraktivt beliggende nær fjorden. Siden1896 har området dannet base for togvognsproducenten Scandia, der fortsat er aktiv på stedet – nu un- der koncernnavnet Bombardier. Men i dag er Bombardiers behov for areal indskrænket, og fle- re af de gamle produktionsbygninger står tomme og ubenyttet hen.

Vognfabrikken blev grundlagt i forbindelse etablering af den jyske jernbane, og Randers blev dermed hjemby for håndværkere fra håndværksfag som smede, karetmagere, tømrere og ma- lere. Scandias har dog ikke kun spillet en væsentlig rolle som lokal arbejdsplads med over 800 ansatte i storhedstiden. Fabrikken har også haft national betydning som landsdækkende leverandør til DSB gennem mange år.

Derfor er området stadig den dag i dag genstand for enorm interesse
og et hav af følelser blandt naboer til området, tidligere ansatte og
familier til tidligere ansatte.

Scandia-området er et skole-eksempel på den forandring, som industrien oplever gennem tiden
– og som er et grundvilkår for alle store industrimiljøer. Der bygges til, der bygges op, der rives
ned og der flyttes ud. Derfor har området har ændret karakter og udtryk gennem årtier, og det
er netop dét, der gør SporbyenScandia så interessant og levende.

Kontakt os

Vi vil altid gerne høre fra dig
- om du er kommende beboer, erhvervsdrivende eller blot nysgerrig.

Find den rigtige person til dit spørgsmål - klik her