Nyheder

Farvel til nogle af de gamle bygninger og goddag til nye veje i SporbyenScandia.

Alt sammen medvirkende til at larm, rod og gener er påbegyndt. Og vi er nødt til at sige det, som det er - det kommer til at stå på en rum tid endnu...

Lige nu river vi ned i Udbyhøjkvarteret, herunder det gamle medarbejderhus, og det er både synligt og tydeligt for vores naboer på Udbyhøjvej.

Samtidig etablerer vi i denne tid de primære veje i SporbyenScandia. Det er bl.a. hovedvejen, der strækker sig fra ”den gamle portvagt” på Udbyhøjvej til et kommende lyskryds længere henne ad Udbyhøjvej ved Dronningborg. Derudover etablerer vi en vej i Parkkvarteret, der forbinder Laksegade med SporbyenScandia.

I skal alle vide, at vi er enormt bevidste om, at vi genererer vores gode naboer og omegn. Men samtidig er vi også fulde af forventning om, at vi for alvor er i gang med at skabe en helt ny bydel i Randers.