Medier

link: https://amtsavisen.dk/Leder/Det-koerer-paa-skinner-Randers-er-paa-sporet/artikel/408002

Leder i Amtsavisen den 7. oktober 2018

Omtale af SporbyenScandia som totalprojekt i dagens leder.