Medier

link: https://amtsavisen.dk/randers/Second-hand-event-i-sporbyen-Mad-musik-og-mode/artikel/405714

Artikel i Amtsavisen den 22. september

Ideen om et stort second-hand event i SporbyenScandia er opstået hos 2 randrusianske kvinder